Strobin , A., & Strobin, J. (2020). ZAB YTKI ZE STOPÓW MIEDZI Z CMENTARZYSKA SKA NDYNAWSKIEGO W B RZYNIE, POW. PUCKI, W ŚWIETLE ANAL IZ METAL OZNAWCZYCH. UWAG I NAD SPOSOBEM POZYSKIWANIA SUROWCA W OKRESIE WĘDRÓWEK LU DÓW. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (61), 85-100. https://doi.org/10.14746/sa.2020.61.7