BANASZAK, D., & TABAKA, A. (2020). ŚLADY WIERZEŃ POGAŃSKICH NA PRZYKŁADZIE ZNALEZISK Z OSTROWA LEDNICKIEGO. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (61), 117–134. https://doi.org/10.14746/sa.2020.61.9