Kajkowski, K. (2020). Jak historia badań nad religią Słowian może stać się historią rozczarowań1 – o poszukiwaniu rzeczywistości mitycznej i… etyce badacza. Uwagi na temat książki P. Szczepanika Rzeczywistości mityczna Słowian północno-zachodnich i jej materialne wyobrażenia. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (61), 183–211. https://doi.org/10.14746/sa.2020.61.12