Grzesik, R. (1). KOMISJA WCZESNYCH DZIEJÓW SŁOWIAN IM. PROFESOR A GERARDA LABUDY PRZYMIĘDZYNARODOWYM KOMITECIE SLAWISTÓW. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (61), 217-222. https://doi.org/10.14746/sa.2020.61.14