Тараненко, С. (2021). КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МИТРОПОЛИЧОГО САДУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), 49–70. https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.3