Pawlicki, J. K. (2021). NOŻE WOLUTOWE – O FUNKCJI I POCHODZENIU ZAGADKOWYCH PRZEDMIOTÓW W KULTURZE SŁOWIAŃSKIEJ. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), 71-106. https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.4