Machajewski, H. (2021). W KWESTII POCZĄTKÓW WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA W REJONIE NIECKI JEZIOR BNIŃSKICH. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), 107–114. https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.5