Pawlak, E. (2021). SIEĆ OSADNICZA I SZLAKI KOMUNIKACYJNE NA ZACHÓD OD POZNAŃSKIEGO PRZEŁOMU WARTY W STARSZYCH FAZACH WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), 115–146. https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.6