Kajkowski, K. (2021). „KRYZYS MONARCHI PIASTOWSKIEJ” I PROBLEM TZW. REAKCJI POGAŃSKIEJ OKIEM ARCHEOLOGA. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), 193–216. https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.9