Sawicka, J. (2021). WCZESNOŚREDNIOWIECZNY SZKLANY PACIOR Z KRUSZWICY. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), 217–232. https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.10