Stempin, A. (2021). NAJSTARSZE (XI-XII W.) FIGURY SZACHOWE WYKONANE W STYLISTYCE ABSTRAKCYJNEJ ARABSKIEJ Z TERENU POLSKI , NA TLE TRENDÓW EUROPEJSKICH ZWIĄZANYCH Z POCZĄTKOWYMI FAZAMI ADAPTACJI W EUROPIE. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), 285–315. https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.12