Przybył, M. (2021). POLITYKA PIASTÓW ŚLĄSKICH I WIELKOPO LSKICH WOBEC TEMPLARIUSZY NAD ŚRODKOWĄ ODRĄ I DOLNĄ WARTĄ W XIII WIEKU . Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), 329–345. https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.14