Sulkowska-Tuszyńska, K. (2021). KILKA UWAG O KOLORYSTYCE BAZYLIKI NORBERTANEK W STRZELNIE W XIII-XIV WIEKU. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), 347–374. https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.15