Pawlak, P. (2021). STUDIA NAD STRATYGRAFIĄ I POZIOMAMI ARCHITEKTONICZNO-UŻYTKOWYMI ZAMKU KRUSZWICKIEGO. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), 375–397. https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.16