Karczewska, J., & Karczewski, D. (2021). NADGOPLAŃSKI GRÓD SZARLEJ I JEGO WŁAŚCICIELE W ŚREDNIOWIECZU. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), 399–412. https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.17