Machajewski, H. (2021). PROFESOR JERZY GĄSSOWSKI (1926-2021). Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (62), 441–444. https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.20