Łuczyński, M. (2015). „Światowid ” ze Zbrucza – kontrowersyjny symbol pogańskiej Słowiańszczyzny. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (56), 53–85. https://doi.org/10.14746/sa.2015.56.3