JANOWSKI, A.; ZAMELSKA-MONCZAK, K. Sacrum – profanum. Dwa żywoty misy mosiężnej z Santoka. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, [S. l.], n. 57, p. 199–219, 2016. DOI: 10.14746/sa.2016.57.9. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/12001. Acesso em: 3 grudz. 2022.