PAWLAK, P. Ku początkom Poznania – nowo odkryta osada z zarania wczesnego średniowiecza. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, [S. l.], n. 54, p. 143–219, 2018. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/12472. Acesso em: 6 luty. 2023.