GRUSZKA, B.; KARA, M. Wybrane znaleziska ceramiki o cechach warsztatowych ze starszych faz wczesnego średniowiecza z południowo-zachodniej Wielkopolski i południowo-wschodniej części ziemi Lubuskiej w świetle badań specjalistycznych. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, n. 54, p. 241-265, 15 cze. 2018.