JANKOWSKI, A. Kilka uwag o odważniku z domniemanym znakiem runicznym znalezionej na Górze Chełmskiej w Koszalinie. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, n. 54, p. 267-273, 15 cze. 2018.