KARA, M.; MICHAŁOWSKI, A.; RĘBKOWSKI, M. Profesora Władysława Łosińskiego wkład w polską archeologię wczesnego średniowiecza, czyli przyczynek do szkicu o pokoleniu archeologów okresu badań „Milenijnych”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, n. 59, p. 9-19, 20 luty 2019.