RĘBKOWSKI, M. O znaczeniu Świny we wczesnym średniowieczu. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, n. 59, p. 153-166, 20 luty 2019.