MUSIN, A. The rise of Novgorod revisited. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, n. 59, p. 167-196, 20 luty 2019.