FLOREK, M. Osadnictwo obcoplemienne i obcoetniczne w okolicach Opatowa i Sandomierza we wcześniejszym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych i toponomastycznych. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, n. 59, p. 281-312, 20 luty 2019.