SAWICKA, Joanna. Późnośredniowieczne naczynia z Międzyrzecza. Przyczynek do studiów nad pochodzeniem i użytkowaniem wyrobów szklanych. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, [S. l.], n. 60, p. 371–392, 2020. DOI: 10.14746/sa.2019.60.15. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/22245. Acesso em: 12 lip. 2024.