BLÁHOVÁ, M. ORIGO GENTIS V ČESKÉ STŘEDOVĚKÉ HISTORIOGRAF II. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, n. 61, p. 23-39, 4 lis. 2020.