STROBIN , A.; STROBIN, J. ZAB YTKI ZE STOPÓW MIEDZI Z CMENTARZYSKA SKA NDYNAWSKIEGO W B RZYNIE, POW. PUCKI, W ŚWIETLE ANAL IZ METAL OZNAWCZYCH. UWAG I NAD SPOSOBEM POZYSKIWANIA SUROWCA W OKRESIE WĘDRÓWEK LU DÓW. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, n. 61, p. 85-100, 4 lis. 2020.