KAJKOWSKI, Kamil. Jak historia badań nad religią Słowian może stać się historią rozczarowań1 – o poszukiwaniu rzeczywistości mitycznej i… etyce badacza. Uwagi na temat książki P. Szczepanika Rzeczywistości mityczna Słowian północno-zachodnich i jej materialne wyobrażenia. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, [S. l.], n. 61, p. 183–211, 2020. DOI: 10.14746/sa.2020.61.12. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/25253. Acesso em: 28 maj. 2024.