TESKA, Milena. MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE „TYPOLOGIA DZIEJÓW – DZIEJE W TYPOLOGII. POSTRZEGANIE ŚWIATA MŁODSZEGO OKRESU PRZEDRZYMSKIEGO W 100 LAT PO DIE OSTGERMANISCHE KULTUR DER SPÄTLATENEZEIT JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO”, POZNAŃ 28-29 LISTOPADA 2019 ROKU. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, [S. l.], n. 61, p. 213–215, 2020. DOI: 10.14746/sa.2020.61.13. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/25254. Acesso em: 16 lip. 2024.