GRZESIK, R. KOMISJA WCZESNYCH DZIEJÓW SŁOWIAN IM. PROFESOR A GERARDA LABUDY PRZYMIĘDZYNARODOWYM KOMITECIE SLAWISTÓW. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, n. 61, p. 217-222, 11.