PAWLICKI, J. K. NOŻE WOLUTOWE – O FUNKCJI I POCHODZENIU ZAGADKOWYCH PRZEDMIOTÓW W KULTURZE SŁOWIAŃSKIEJ. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, n. 62, p. 71-106, 8 lis. 2021.