Andrzejewski, Aleksander. 2016. „Profesor Dr Hab. Leszek Kajzer (1944-2016)”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 57 (styczeń):9-12. https://doi.org/10.14746/sa.2016.57.1.