Bohr, Marcin. 2015. „Szkieletowe Groby późnej Fazy Kultury Przeworskiej Z Czeladzi, Pow. Górowski. Uwagi O obrządku Pogrzebowym Kultury Przeworskiej Na Dolnym Śląsku”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 56 (styczeń), 183-96. https://doi.org/10.14746/sa.2015.56.9.