Janowski, Andrzej, Dorota Popławska, Stanisław Mazurek, i Elżbieta Szychowska-Krąpiec. 2015. „Nyckelharpa Z Wolina. Przyczynek Do Historii instrumentów Strunowych W średniowiecznej Europie”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 56 (styczeń):215-30. https://doi.org/10.14746/sa.2015.56.11.