Krahel, Marta. 2018. „Atypowe Zabytki Szkutnictwa wczesnośredniowiecznego Ze Stanowiska 3 W Wolinie”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 56 (styczeń):231-55. https://doi.org/10.14746/sa.2015.56.12.