Janowski, Andrzej. 2015. „ 478”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 56 (styczeń):267-73. https://doi.org/10.14746/sa.2015.56.15.