Mazuch, Marian. 2007. „Findings about the Early Medieval Fortification of the Mikulčice – Valy Acropolis”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 55 (styczeń):7-65. https://doi.org/10.14746/sa2014LV.1.