Kara, Michał. 2014. „The Conquest Involving Viking War-Bands in the Process of the Piast State Formation”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 55 (styczeń):125-43. https://doi.org/10.14746/sa2014LV.3.