Skoczylas, Janusz. 2014. „Gipsowe Zaprawy Murarskie W początkach państwa Polskiego”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 55 (styczeń), 171-78. https://doi.org/10.14746/sa2014LV.5.