Sikora, Jerzy. 2018. „O Interpretacji Etnicznej wczesnośredniowiecznych pochówków Elitarnych. Skandynawowie W państwie Pierwszych Piastów I Na Pomorzu?”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 54 (czerwiec):61-96. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/11935.