Janowski, Andrzej, i Kinga Zamelska-Monczak. 2016. „Sacrum – Profanum. Dwa żywoty Misy mosiężnej Z Santoka”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 57 (styczeń):199-219. https://doi.org/10.14746/sa.2016.57.9.