Pawlak, Paweł. 2018. „Ku początkom Poznania – Nowo Odkryta Osada Z Zarania Wczesnego średniowiecza”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 54 (czerwiec):143-219. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/12472.