Gruszka, Bartłomiej, i Michał Kara. 2018. „Wybrane Znaleziska Ceramiki O Cechach Warsztatowych Ze Starszych Faz Wczesnego średniowiecza Z południowo-Zachodniej Wielkopolski I południowo-Wschodniej części Ziemi Lubuskiej W świetle Badań Specjalistycznych”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 54 (czerwiec), 241-65. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/12475.