Jankowski, Andrzej. 2018. „Kilka Uwag O odważniku Z Domniemanym Znakiem Runicznym Znalezionej Na Górze Chełmskiej W Koszalinie.”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 54 (czerwiec), 267-73. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/12480.