Ratajczyk, Zdzisława. 2018. „ Gniew”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 54 (czerwiec):287-305. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/12486.