Leszka, Mirosław J. 2018. „Bunt Michała Przeciw Carowi Piotrowi (?930)”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 58 (czerwiec):15-23. https://doi.org/10.14746/sa.2017.58.2.