Krzyżanowska, Marta, i Mateusz Frankiewicz. 2018. „«Paciorki Mozaikowe W Otwartym palenisku?». Kontynuacja Badań”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 58 (czerwiec):41-54. https://doi.org/10.14746/sa.2017.58.4.