Pawlak, Ewa, i Piotr Wawrzyniak. 2018. „Badania W kościele Pw. Św. Apostołów Piotra I Pawła W Rąbiniu, Pow. Kościański. Przyczynek Do studiów Nad Sakralną Architekturą romańską W Polsce”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 58 (czerwiec):137-58. https://doi.org/10.14746/sa.2017.58.9.