Kara, Michał. 2018. „ Przegląd Poruszonej Problematyki”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, nr 58 (czerwiec):179-88. https://doi.org/10.14746/sa.2017.58.12.